Zakupy

Odzież robocza z logo i nadrukiem – jakie są jej funkcje?

Wiele zawodów wykonuje się w niekorzystnych okolicznościach, które mogą spowodować poplamienie prywatnego ubioru zatrudnionego. Jeżeli niebezpieczeństwo uszkodzenia czy też całkowitego zniszczenia ubrań jest wysokie, pracodawca powinien dostarczyć zatrudnionym odzież roboczą. Odzież tego rodzaju przysługuje również obowiązkowo wtedy, kiedy wymóg jej dostarczenia definiują stosowne dyrektywy BHP, technologiczne czy sanitarne.

Różnice w głównej roli odzieży roboczej oraz ochronnej

Określenie odzież robocza i odzież ochronna notorycznie używane są zamienne, zapewne z tego powodu, że na ogół obie te grupy odzieży kojarzą się z ochronnymi kaskami, kamizelkami z odblaskiem bądź kombinezonami. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego kluczową funkcją jest chronić zdrowie oraz życie pracownika i musi być mu bezwarunkowo zapewniona. Natomiast w przypadku odzieży roboczej, jeśli zatrudniający nie kupi jej dla pracownika, winien oddać mu ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty czyszczenia bądź ewentualnej wymiany zniszczonego ubrania i obuwia. Drobiazgowe zasady dotyczące korzystania z odzieży ochronnej oraz roboczej zapisane są w kodeksie pracy.

Odblaskowe nadruki na odzieży roboczej to nie wszystko

Odzież roboczą najczęściej starannie się oznacza. Na bezrękawnikach, opaskach na ramię oraz spodniach, z których korzystają operatorzy maszyn, funkcjonariusze publiczni pełniący zadania w terenie bądź zatrudnieni w firmach budowlanych, obok treści informacyjnych, m.in. nazwy przedsiębiorstwa albo organu, umieszczane są również pasy naniesione z wykorzystaniem odblaskowych folii bądź farb. Podnosi to bezpieczeństwo oraz widoczność osób po zachodzie słońca, co jest ważne szczególnie wtedy, kiedy zadania wykonywane są np. przy często uczęszczanej drodze. Odzież robocza ma rozległe zastosowanie: to również uniformy, czepki i pozostałe ubrania dla osób zatrudnionych w magazynach czy laboratoriach. Na nich też nadrukowuje się z reguły logo przedsiębiorstwa, zajmowane stanowisko ewentualnie nazwę oddziału.