Usługi branży budowlanej Zakupy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Więcej informacji o kontenerach.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z magazynowaniem i transportem śmieci. Aby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]