Usługi

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców

Na http://www.testybielsko.pl dowiesz się, kto ma w swojej ofercie badania psychologiczne Bielsko.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także określenia cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, nierzadko bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego. Całość badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni tylko pamiętać, by zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D+E oraz D. Przechodzić muszą je także osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy podkreślić, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im jedynie raz.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]