Usługi

Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego? Kliknij tu.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń realizują setki poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż w sieci nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko niezbędne, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie oszacować koszt przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo będzie kosztowała cię translacja tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest de facto o wiele tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, holenderski) albo romańskich (hiszpański, francuski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Przekład dokumentów handlowych, opracowań medycznych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.

Czym odróżnia się tłumaczenie przysięgłe od przekładu prostego?

Trzeba zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt urodzenia lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli często mają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]