Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków
Usługi

Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji w większości przypadków decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]