badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne kierowców Bielsko, badania psychologiczne Kęty
Usługi

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają ustalić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie urządzenia są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychologicznym. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do testów przystępują też kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają umiejętność koncentracji

Badanie kierowców składa się z 2 etapów. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Ostatnim etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy przede wszystkim widzenie przestrzenne, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, w jaki sposób osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]