Usługi

Badania operatorów – co to takiego?

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą długi czas i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się dokładność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]