Ochrona zdrowia

Kurs – pierwsza pomoc

W naszym kraju co roku umiera kilka tysięcy ludzi wyłącznie dlatego, że obserwatorzy wypadku nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na tak przerażające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Jaką drogą odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania symulacji z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy omawiane w czasie kursu, zależą od wspólnych ustaleń organizatorów z odbiorcami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.