Ochrona zdrowia

Kiedy warto zgłosić się do polskiego psychologa w UK?

Znajdź polskiego psychologa UK na miarę Twoich potrzeb! Kliknij tu.

Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej oraz otwarciu obcych rynków pracy na naszych rodaków, Polacy z chęcią poczęli wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj przez Brexit fala emigracyjna wyhamowała, lecz nadal nie brakuje ludzi skłonnych do pracy czy rozpoczęcia nauki właśnie w UK. Niestety mieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii może generować ogrom problemów, z którymi ciężko jest się uporać bez pomocy specjalisty wyjątkowo.

Polski psycholog w UK – z jakimi problemami się upora?

Pobyt na Wyspach i mająca z tym związek rozłąka z bliskimi, a także zatrudnienie w obcym państwa, generują bardzo dużo problemów, którym bardzo trudno jest sprostać. Rozłąka z bliskimi nierzadko powoduje bardzo duży stres. Ponadto nieraz pojawiają się także kłopoty ze znalezieniem etatu lub nawiązaniem trwałych znajomości ze współpracownikami. Nieznajomość języka, która nadal jest wcale nierzadko spotykana, sprawia, że bardzo szybko ma miejsce odizolowanie się od znajomych , z którymi się pracuje. A stąd już tylko niewielki krok do utrudniających normalne funkcjonowanie wahań nastroju lub nasilenia odruchów agresywnych. Nad zachowaniem tego rodzaju bardzo ciężko jest zapanować bez wsparcia psychologa. W związku z tym nie wolno bać się sięgania po wsparcie profesjonalisty. Rozmowa z psychologiem jest najlepszym rozwiązaniem.

Polski psycholog w UK – jak wygląda przebieg takiej rozmowy?

Rozmowy z psychologiem odbywają się w komfortowej atmosferze i dyskretnej. Nie trzeba obawiać się, że informacje przekazane podczas rozmowy będą przekazane komuś innemu. Psychologa obowiązuje wszak zachowanie tajemnicy zawodowej, a zwolnić z niej może tylko sąd. Przed psychologiem nie należy skrywać kłopotów i niedoskonałości – jego rolą jest wsparcie w ich rozwiązaniu. Specjalista ten instruuje, w jaki sposób uporać się ze stresującymi wydarzeniami, a także pokazuje jak identyfikować sytuacje konfliktowe. Polski psycholog w UK to świetny wybór. Konsultacja przeprowadzana jest w języku polskim, co sprawia, że odbywa się sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba, która przychodzi z kłopotami nie powinna się bowiem obawiać się tego, czy będzie zrozumiana i czy sama dobrze pojmie to, co mówi do niej psycholog.

Siedziba:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339