Finanse

Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o faktura pro forma znaczenie, uzyskasz na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale także i gros osób realizujących zakupy online, otrzymali choć raz fakturę proforma. Nie każdy jednakże wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma – dokument handlowy czy księgowy?

W języku łacińskim pro forma oznacza „tymczasowo”, więc częstokroć można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Warto aczkolwiek zatrzymać ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo tyczy się usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie została sfinalizowana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie można wydać faktury proforma?

Faktura proforma wygląda oraz zawiera podobne elementy co faktura VAT, czyli:

  • miejsce i datę,
  • dane stron,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu realizacji usługi czy też doręczenia towaru.

Aby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy kontrahent wpłaci już przedpłatę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.