Finanse

Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Kliknij w to miejsce jeśli interesujesz się automatyczną windykacją.

Jest mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się wobec dłużnika stosowne działania zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności nie przyniesie efektu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wystawia porównywalną ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany we wskazanym terminie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj indywidualne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować swoje harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, gdy wspomniane powyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]