Finanse

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Zobacz więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać większość naszych właścicieli firm

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za wykonane usługi bądź sprzedane produkty. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i w efekcie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na zdefiniowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga stałego monitorowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy stu i więcej fakturach nadzór wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]