Finanse

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o nocie księgowej na 40 euro, odnajdziesz na flobo.io.

Każda osoba prowadząca firmę prędzej czy później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę może być zwykłe niedopatrzenie bądź chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]