Energia

Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Niezbędne wiadomości w temacie dekarbonizacji przemysłu. Przekonaj się!

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił nagły wzrost popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, jak również uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że fabryki poszukują innowacyjnych rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie zużycia surowców kopalnych

Działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez implementowanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie źródeł energii, m.in. przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję wykorzystania gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, lub trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalane jest także zimno.

W szeregu obszarów przemysłu możliwe jest także użycie “czystej energii”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, a przez to nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później ponowne jej użycie daje z czasem spore oszczędności, a także skutkuje redukcją śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe wyłożone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W dobie ogólnej świadomości negatywnego oddziaływania ludzkości na środowisko oraz wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, zastosowanie takich procesów generuje duże koszty, jednak w rezultacie korzyści jakie one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10