Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Chojnickiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Internetowego Systemu Ostrzegania Powiatu Chojnickiego